ПРОГРАМА

на Дванадесети Международен Фолклорен Фестивал

„МОРЕ ОТ РИТМИ” БАЛЧИК 2022

Сцена:  Площад "21-ви септември"

22 – 25 септември


 

22.09. /четвъртък/

 

14:30 ч. - 15:00 ч. - Дефиле на участниците пл. "Рибарски" - пл. "21-ви септември"

15:00 ч. - 15:30 ч. - Откриване на Дванадесети МФФ "Море от ритми"

15:30 ч. - Конкурсна програма

18:30 ч. - 19:00 ч. - "Дионисови мистерии" ритуал от Исторически парк с. Неофит Рилски и "Магията на българската роза"

19:00 ч. - 20:00 ч. - Концерт на Народния певец Данислав Кехайов

Сцена: Пл. "21-ви септември" /пред Община Балчик/

 

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

 1. ДТШ към ФТА "Балик" при НЧ "Васил Левски - 1959" - гр. Балчик с р-л Галина Гавраилова - Раздел Обработен фолклор - Категория Танцови състави и ансамбли - Втора в. гр.
 2. "Добруджански танц" - първи танц /извън конкурсната програма/

 

 1. Мая Петрова от НУИ "Добри Христов" - гр. Варна с р-л Дафинка Дамянова - Раздел Народно пеене - Категория Професионалисти - Първа в. гр.
 2. "Люшнали се, залюлели"
 3. "Мамо, мила, мамо"

 

 1. Кристиана Димитрова от ШНП "Божур - гр. Варна с р-л Дафинка Дамянова - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Първа в. гр.
 2. "Дойди, дойди, либе ле"
 3. "Сяла е Янка

 

 1. Яна Абрамова - гр. Варна с р-л Женя Райчева Янева - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Първа в. гр.
 2. "Мома се в гора изгуби"
 3. "Брайне ле, Иване"

 

 1. Кристина Георгиева - гр. Варна с р-л Женя Райчева Янева - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Първа в. гр.
 2. "Тръгнал момко"
 3. "Тъмен се облак зададе"

 

 1. Емилия Кирачева от НУИ "Добри Христов" - гр. Варна с р-л Женя Райчева Янева - Раздел Народно пеене - Категория Професионалисти - Първа в. гр.
 2. "Седемдесет села минах"
 3. "Брайне ле, Иване"

 

 1. Борислава Милкова от НУИ "Добри Христов" - гр. Варна с р-л Женя Райчева Янева - Раздел Народно пеене - Категория Професионалисти - Първа в. гр.
 2. "Пиленце пее"
 3. "Тудоро ле, черноока"

 

 1. Даниела Пенчева от НЧ "Развитие - 1891" - с. Козловец, обл. Велико Търново - Раздел Автентичен фолклор - Категория Автентична носия
 2. "Автентична носия от с. Козловец" - около 130 год.

 

 1. Елица Стойкова от НУИ "Добри Христов" - гр. Варна с р-л Дафинка Дамянова - Раздел Народно пеене - Категория Професионалисти - Втора в. гр.
 2. "Иван на Рада думаше"
 3. "Митра по двори ходеше"

 

 1. Виктория Василева от НУИ "Добри Христов" - гр. Варна с р-л Дафинка Дамянова - Раздел Народно пеене - Категория Професионалисти - Втора в. гр.
 2. "Ветре ле"
 3. "Мома се в гора изгуби"

 

 1. Моника Денчева от НУИ "Добри Христов" - гр. Варна с р-л Дафинка Дамянова - Раздел Народно пеене - Категория Професионалисти - Втора в. гр.
 2. "Излел е Дельо хайдутин"
 3. "Росни ми, росни Росице"
 1. Огняна Върбанова от НУИ "Добри Христов" - гр. Варна с р-л Женя Райчева Янева - Раздел Народно пеене - Категория Професионалисти - Втора в. гр.
 2. "Прочула се бяла Стана"
 3. "Янку отдолу идеше"

16:30 часа

 1. Анелия Китанова от НУИ "Добри Христов" - гр. Варна с р-л Женя Райчева Янева - Раздел Народно пеене - Категория Професионалисти - Втора в. гр.
 2. "Мама на Стефан думаше"
 3. "Ивано, мъри, Иванке"

 

 1. ДФТШ "Орисия" - гр. Каварна с р-л Стела Иванова - Раздел Обработен фолклор - Категория Танцови състави и ансамбли - Трета в. гр.
 2. "Северняшка картина от спектакъла "Осмото чудо" на Ансамбъл "Българе" - първи танц

 

 1. Мария Иванова от НУИ "Добри Христов" - гр. Варна с р-л Женя Райчева Янева - Раздел Народно пеене - Категория Професионалисти - Втора в. гр.
 2. "Стоян на Грозда думаше"
 3. "Андоновата майчица"

 

 1. Николета Аргирова от НУИ "Добри Христов" - гр. Варна с р-л Женя Райчева Янева - Раздел Народно пеене - Категория Професионалисти - Втора в. гр.
 2. "Слушай ме, казъм Нанке ле"
 3. "Снощи отидох на алтън чешма"

 

 1. Автентични носии от НЧ "Пробуда - 1940" - с. Калипетрово, обл. Силистра - Раздел Автентичен фолклор - Категория Автентична носия
 2. "Гребенска"
 3. "Буенек" над 50 год.

 

 1. Ирена Владимирова от НЧ "Пробуда - 1940" - с. Калипетрово, обл. Силистра - Раздел Автентичен фолклор - Категория Сценична раздумка
 2. Разказ "На сто процента"

 

 1. Живка Димитрова от ШНП "Божур" - гр. Варна с р-л Дафинка Дамянова - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Трета в. гр.
 2. "Надникни Ладу"
 3. "Слънце грее"

 

 1. Дария Атанасова от НУИ "Добри Христов" - гр. Варна с р-л Дафинка Дамянова - Раздел Народно пеене - Категория Професионалисти - Втора в. гр.
 2. "Що ме не ожениш, мале ле"
 3. "Димитър стадо пасеше"

 

 1. ДТШ към ФТА "Балик" при НЧ "Васил Левски - 1959" - гр. Балчик с р-л Галина Гавраилова - Раздел Обработен фолклор - Категория Танцови състави и ансамбли - Втора в. гр.
 2. "Дунавски ритми" - втори танц /извън конкурсната програма/

 

 1. ФГ "Ален божур" при НЧ "Велко Ангелов - 1940" - с. Дропла, обл. Добрич с р-л Стефка Димитрова - Раздел Автентичен фолклор - Категория Групи за автентични песни - над 18 год.

 

 1. "Песен за Добруджа"
 2. "Малки моми добруджанки"

 

 1. Силвия Андреева от НЧ "Велко Ангелов - 1940" - с. Дропла, обл. Добрич - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Трета в. гр.

 

 1. "Стойчо седи на дюкяна"
 2. "За Добруджа"

 

 1. ДФТШ "Орисия" - гр. Каварна с р-л Стела Иванова - Раздел Обработен фолклор - Категория Танцови състави и ансамбли - Трета в. гр.
 2. "Тракийски танц" - втори танц   

17:30 часа

 1. Зорница Василева от НУИ "Добри Христов" - гр. Варна с р-л Дафинка Дамянова - Раздел Народно пеене - Категория Професионалисти - Втора в. гр.
 2. "Дженда на порти седеше"
 3. "Тудоро ле, черноока"

 

 1. Автентични носии от НХ "Добруджанки" при НЧ "Васил Левски - 1959" - гр. Балчик - Раздел Автентичен фолклор - Категория Автентична носия
 2. "Моминска"
 3. "На годеница"
 4. "Женска празнична"
 1. Йоана Тодорова - гр. Хамар, Норвегия - Раздел Международни - Категория Народно пеене - Индивидуални - до 18 год.
 2. "Сън ми краде черни очи
 3. "Мавруда китка виела

 

 1. Кристина Савова от СУ за ХНИ "К. Преславски" - гр. Варна с р-л Росица Малчева - Раздел Народно пеене - Категория Професионалисти - Втора в. гр.
 2. "Марко сáка"
 3. "Калино, Калинке"

 

 1. Габриела Димитрова от СУ за ХНИ "К. Преславски" - гр. Варна с р-л Росица Малчева - Раздел Народно пеене - Категория Професионалисти - Втора в. гр.
 2. "Птичко, льо"
 3. "Тръгнали ми са"

 

 1. Рая Ковачева от СУ за ХНИ "К. Преславски" - гр. Варна с р-л Росица Малчева - Раздел Народно пеене - Категория Професионалисти - Втора в. гр.
 2. "Слънчице, мило, мамино"
 3. "Ветре ле"

 

 1. ТК "Абритус" при НЧ "Бузлуджа 2010" - гр. Разград с р-ли Кънчо Върбанов, Емилия Русева и Кремена Иванова - Раздел Клубове
 2. "Тервелски панделаж"
 3. "Кулско хоро"

 

 1. Гергана Неделчева от СУ за ХНИ "К. Преславски" - гр. Варна с р-л Росица Малчева - Раздел Народно пеене - Категория Професионалисти - Втора в. гр.
 2. "Георги Зорнице думаше"
 3. "Петранке, мари, хубава"

 

 1. Кристина Гойкова от СУ за ХНИ "К. Преславски" - гр. Варна с р-л Росица Малчева - Раздел Народно пеене - Категория Професионалисти - Втора в. гр.
 2. "Глас ми се чува"
 3. "Рекох ти, Цоне"

 

 1. Габриела Гойкова от СУ за ХНИ "К. Преславски" - гр. Варна с р-л Росица Малчева - Раздел Народно пеене - Категория Професионалисти - Втора в. гр.
 2. "Думат ми, мале"
 3. "Добри Дафинке думаше"

 

 1. "Фолклорна шевица" от СУ за ХНИ "К. Преславски" - гр. Варна с р-л Росица Малчева - Раздел Народно пеене - Категория Професионалисти - Втора в. гр.
 2. "Девойко, мари хубава"
 3. "Провикнала се бяла Стана"
 1. Формация "Добруджанка" при НЧ "Свобода 1940" - с. Граничар, обл. Добрич с р-л Невена Огнева - Раздел Народно пеене - Категория Камерни формации - Над 18 год.
 2. "Я иди, мамо"
 3. "Изгреяла е месечинка"

 

 1. ТК "Възрожденци" - гр. Варна с р-ли Георги Зафиров и Галина Симеонова - Раздел Клубове
 2. "Топчийско хоро"
 3. "Брезнишко хоро"

18:30 часа

 

 

23.09. /петък/

 

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

НАЧАЛО 14:30 ч.

 

 1. Народен вокален ансамбъл "Български сърца" при Дом на културата - с. Нови Троян, обл. Одеса, Украйна с р-л Иван Бардарски - Раздел Международни - Категория Хорове - над 18 год.

 

            1."Пустата му Гинка"

            2."Славейче рано пее"

 

 1. Иван Иванов от Болградско детско музикално училище - с. Нови Троян, обл. Одеса, Украйна с р-л Мария Чепразова - Раздел Международни - Категория Индивидуални изпълнители - до 18 год.

 

            1."Прочуло се малко момче"

            2."Тръгнала Румяна"

 

 1. Народен вокален ансамбъл "Калина" при Областен център за национални култури - гр. Рени, обл. Одеса, Украйна с р-л Марина Мунтян - Раздел Международни - Категория Хорове - над 18 год.

 

            1."Кавал свири"

            2"Засвирили са"  

 

 1. Представителен хор "Зорница" при Пенсионерски клуб "Европейски гласове" - гр. Добрич с р-л Иванка Димитрова - Раздел Автентичен фолклор - Категория Групи за автентични песни - над 18 год.

 

            1."Тъмен се облак зададе"

            2."Разлисти се ябълчица"

 

 1. Иванка Димитрова от Пенсионерски клуб "Европейски гласове" - гр. Добрич - Раздел Народно пеене - Категория Професионалисти - Трета в. гр.

 

            1."Разболяла се Иринка"

            2."Петър Иринка залюби"

 

 1. Кольо Станков от Пенсионерски клуб "Европейски гласове" - гр. Добрич - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Трета в. гр.

 

            1."Галунка гърло заболя"

            2."За Добруджа"

 

 1. ТС към Пенсионерски клуб "Европейски гласове" - гр. Добрич с р-л Кольо Станков - Раздел Автентичен фолклор - Категория Групи за танцов изворен фолклор

 

            1."Хорá на мегдана"

 

 1. Дует Олга Бабина и Олга Джемалиева от Областен център за национални култури - гр. Рени, обл. Одеса, Украйна - Раздел Международни - Категория Индивидуални изпълнители - над 18 год.

 

            1."Шопски припевки"

            2."Катерино моме"

 

 1. Народен вокален ансамбъл "Форте" при Ренийски филиал на "Център за култура и отдих" - гр. Рени, обл. Одеса, Украйна с р-л Елизавета Здраевская - Раздел Международни - Категория Хорове - над 18 год.

 

 1. "Чурешка е цвят цветила"

 

 1. ДТШ при НЧ "Наука - 1901" - гр. Ябланица, обл. Ловеч с р-л Велизар Николаев - Раздел Обработен фолклор – Категория Танцови състави и ансамбли – Първа в. гр.

 

            1.„Дунавска въртележка” - първи танц

 

 1. Дует Кристина Георгиева и Димитрина Димитрова при НЧ "Иван Данов" - с. Брестница, обл. Ловеч с р-л Петко Димитров - Раздел Народно пеене - Категория Камерни формации - над 18 год.
 2. "Тракийска китка"
 3. "Радка си платно тъчеше"
 1. Дует Петрана Маринова и Димитрина Димитрова - гр. Ябланица, обл. Ловеч с р-л Кристина Георгиева - Раздел Народно пеене - Категория Камерни формации - над 18 год.
 2. "Слънце грее"

 

 1. Петрана Маринова от НЧ "Иван Данов" - с. Брестница, обл. Ловеч с р-л Кристина Георгиева - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Първа в. гр.
 2. "Мела Дойна"
 3. "Димо льо, Димо"

15:30 ч.

 1. Георги Митков от гр. Ябланица, обл. Ловеч с р-л Кристина Георгиева - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Първа в. гр.
 2. "Изгряла е месечинка"
 3. "Недо ле, Недке"

 

 1. Едислав Георгиев от гр. Ябланица, обл. Ловеч с р-л Кристина Георгиева - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Първа в. гр.
 2. "Тръгнала е Дена"

 

 1. Народен вокален ансамбъл "Роден край" при Областен център за национални култури - гр. Рени, обл. Одеса, Украйна с р-л Катерина Фесенко - Раздел Международни - Категория Хорове - над 18 год.

 

            1."Китка от басарабски народни песни"

            2."Трънка, сливка, глогинка"

 

 1. Таисия Диянова от Областен център за национални култури - гр. Рени, обл. Одеса, Украйна с р-л Катерина Фесенко - Раздел Международни - Категория Индивидуални изпълнители - над 18 год.

 

            1."Лиляно, моме"

 

 1. ДТГ "Плетеница" от Фолклорен колектив "Плетеница" - гр. Велико Търново с р-л Николай Корчев - Раздел Обработен фолклор - Категория Танцови състави и ансамбли - Втора в. гр.

 

 1. "Дайчово"

 

 1. Формация "Равен шанс" при СНЦ "Шанс за хора с увреждания" - гр. Варна с р-л Стоянка Дойчева - Раздел Народно пеене - Категория Камерни формации - над 18 год.

 

 1. "Мари, Доне"
 2. "Бяла Стана"

 

 1. Дует Ангелина Дянкова и Димка Димитрова при СНЦ "Шанс за хора с увреждания" - гр. Варна с р-л Стоянка Дойчева - Раздел Народно пеене - Категория Камерни формации - над 18 год.

 

 1. "Снощи отидох надолу"
 2. "Мари, Дойне ле"
 1. Димка Димитрова при СНЦ "Шанс за хора с увреждания" - гр. Варна с р-л Стоянка Дойчева - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Трета в. гр.

 

 1. "Иване, Иване"
 2. "Слънчице, мило мамино"

 

 1. Стоянка Дойчева при СНЦ "Шанс за хора с увреждания" - гр. Варна - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Трета в. гр.

 

 1. "Паша на Стоян думаше"
 2. "Добре ми дошъл, байно ле"

 

 1. ДТШ при НЧ "Наука - 1901" - гр. Ябланица, обл. Ловеч с р-л Велизар Николаев - Раздел Обработен фолклор – Категория Танцови състави и ансамбли – Първа в. гр.

 

            2."В шоплука край чешмата" - втори танц  

 1. ФТТ "Родина" при НЧ "Отец Паисий - 1934" - гр. Варна с р-л Даниела Колева - Раздел Обработен фолклор - Категория Танцови състави и ансамбли - Трета в. гр.

            1."Шопски мегдан"

 

 1. Маргарита Георгиева от ДФС "Тракийски слънца" при Тракийско дружество "Капитан Петко войвода" - гр. Варна с р-л Кичка Христова - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Първа в. гр.
 2. "Тръгнал момко"
 3. "Залюляла се Калинка"

 

 1. ДТС "Мечта" при НЧ "Пробуда - 1929" - с. Равнец, обл. Бургас с р-л Ивайло Стоянов - Раздел Обработен фолклор – Категория Танцови състави и ансамбли – Втора в. гр.

 

            1.„Овчарче”        

 

16:30 часа

 

 1. ГАФ при НЧ "Светлина 1928" - с. Деветак, обл. Бургас с р-л Атанас Бяндов - Раздел Автентичен фолклор - Категория Групи за автентични песни - над 18 год.

 

            1."Димитър мама караше"

            2."Сряд дори има бял камък"

 

 1. Георги Георгиев от НЧ "Светлина 1928" - с. Деветак, обл. Бургас с р-л Атанас Бяндов - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Трета в. гр.

 

 1. "Кине, ле"
 2. "Заправил е дюлбер Тодор"
 1. Група за автентични песни при НЧ "П. Р. Славейков - 1927" - с. Сан Стефано, обл. Бургас с р-л Гергана Пенева - Раздел Автентичен фолклор - Категория Групи за автентични песни - над 18 год.
 2. "Слънцето трепти да дойде"
 3. "Тръгнала е Димка"

 

 1. Фолклорна танцова формация „Венети” при НЧ „Рила 1898” – гр. Долна баня, обл. София с р-л Николай Ибришимов – Раздел Обработен фолклор – Категория Танцови състави и ансамбли – Първа в. гр.

 

 1. „Северняшко настроение” - първи танц
 1. Фолклорна танцова формация „Венети” при НЧ „Рила 1898” – гр. Долна баня, обл. София с р-л Николай Ибришимов – Раздел Обработен фолклор – Категория Танцови състави и ансамбли – Втора в. гр.

 

            1.„Копаница”

 

 1. Владилена Радева от ШНП "Бюлбюли пеят" - гр. Варна с р-л Иванка Друмева - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Първа в. гр.

            1."Заблеяло ми е агънце"

            2."Иван на Милка тихом говори"

 1. Виктория Минкова от ШНП "Бюлбюли пеят" - гр. Варна с р-л Иванка Друмева - Раздел Народно пеене - Категория Професионалисти - Първа в. гр.

            1."Женала е Рада"

            2."Иван на Милка тихом говори"

 1. Никол Николаева - с. Професор Иширково, обл. Силистра - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Първа в. гр.
 2. "Жъни наваляй, невесто"                                      2. "Изргяла е месечинка"    

 

 1. Никол Николова от НУИ "Добри Христов" - гр. Варна с р-л Иванка Друмева - Раздел Народно пеене - Категория Професионалисти - Втора в. гр.

            1."Иван на Добра думаше"

            2."Жъни, наваляй, невесто"

 

 1. Ралица Генчева от НУИ "Добри Христов" - гр. Варна с р-л Иванка Друмева - Раздел Народно пеене - Категория Професионалисти - Втора в. гр.

            1."Аврам Зорница думаше"

            2."Над Неда хвърчат"

 1. ТС "Ябланска огърлица" при НЧ "Наука - 1901" - гр. Ябланица, обл. Ловеч с р-л Стефан Стефанов - Раздел Обработен фолклор – Категория Танцови състави и ансамбли – Трета в. гр.

 

            1.„Шарена гайда” - първи танц

 1. Габриела Костадинова от НЧ "Св. Св. Кирил и Методий - 1947" - Тополи - гр. Варна с р-л Росица Желязкова - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Първа в. гр.
 2. "Черешко, черна вишничко"
 3. "Момне ле, мари хубава"

 

 1. Габриела Станева от ДФС "Неранза" при НЧ "Елин Пелин 1977" - гр. Варна с р-л Кичка Христова - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Втора в. гр.
 2. "Мамо, хлопа тропа"
 3. "Снощи седенки кладохме"

 

 1. ГНП "Светлина" при НЧ "Светлина 1999" - гр. Червен бряг, обл. Плевен с р-л Християн Ангелов - Раздел Обработен фолклор - Категория Хорове - над 18 год

            1."Трепнали са девет сита"                                                                                              
            2."Стига си одил, бре сине"   

17:30 часа

 1. Магдалина Грибнева от НЧ "Светлина 1999" - гр. Червен бряг, обл. Плевен с р-л Християн Ангелов - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Трета в. гр.
 2. "Що не ме ожениш, мале ле"      2. "От де дойде, мамо"
 1. ТС "Ябланска огърлица" при НЧ "Наука - 1901" - гр. Ябланица, обл. Бургас с р-л Стефан Стефанов - Раздел Обработен фолклор – Категория Танцови състави и ансамбли – Трета в. гр.

 

            2."Тракийски танц" - втори танц

 1. Симона Йорданова - гр. Генерал Тошево, обл. Добрич - Раздел Народно пеене - Категория Професионалисти - Трета в. гр.
 2. "Залюбих, мамо, Петранка"     2. "Мерак метнах"
 1. ГАФ "Горска китка" при НЧ "Светлина 1929" - с. Пресиян, обл. Търговище с р-л Екатерина Димитрова - Раздел Автентичен фолклор - Категория Групи за автентични песни - над 18 год.
 2. "Задоло сей, мамо"
 3. "Слънце, слънце"

 

 1. Стефан Коев от Сдружение "Клуб за народни песни, танци и обичаи Купонджии" - гр. Нова Загора, обл. Сливен - Раздел Сценична Раздумка - над 18 год.
 2. "Баба Стоянка на пазара"
 1. Матей Димитров от Нов Български университет - гр. София с р-л Нелка Петкова - Раздел Народно пеене - Категория Професионалисти - Трета в. гр.

 

 1. "Яна цвете брала"
 2. "Заиграли, мамо, девойчиня"
 1. Танцова група "Веселие" при НЧ "Тома Кърджиев - 1873" - с. Червена вода, обл. Русе с р-л Милена Михова - Раздел Обработен фолклор – Категория Танцови състави и ансамбли – Трета в. гр.

 

 1. „Четворен танц”
 2. "Шопско за пояс"

 

 1. КНХ "Плетеница" от Фолклорен колектив "Плетеница" - гр. Велико Търново с р-л Николай Корчев - Раздел Клубове

 

 1. "Витаново хоро"
 2. "Влашка циганка"
 1. Автентични носии - мъжка и женска от Сдружение "Клуб за народни песни, танци и обичаи Купонджии" - гр. Нова Загора, обл. Сливен с р-л Стефан Коев - Раздел Автентичен фолклор - Категория Автентична носия
 2. "Автентични носии от регион Тракия, с. Малка Деетелина, общ. Стара Загора"

 

 1. Клуб "Купонджии" от Сдружение "Клуб за народни песни, танци и обичаи Купонджии" - гр. Нова Загора и гр. Раднево, обл. Сливен с р-л Стефан Коев - Раздел Клубове
 2. "Тракийски хора на мегдана"

18:30 часа

 1. "Дивни танци" от "Дивни танци Варна" ЕООД - гр. Варна с р-л Диана Добрева - Раздел Обработен фолклор - Категория Камерни танци - над 18 год
 2. "Северняшки камерен танц"
 1. Танцова трупа "Ние, българите" при НЧ "Съзнание 1891" - гр. Исперих, обл. Разград с р-л Нели Атанасова - Раздел Обработен фолклор - Категория Танцови състави и ансамбли - Втора в. гр.
 2. "Тропанка"
 3. "Северняшка китка"
 1. ФТК "Пламък" - гр. Бургас с р-л Пенка Господинова - Раздел Клубове за народни хора
 2. "Чопраз"
 3. "Геренско"
 4. "Димитро Льо"
 5. "Ямболско хоро"
 6. "Джиновско"

 

19:00 ч. КРАЙ НА КОНКУРСНА ПРОГРАМА ВТОРИ ДЕН

 

18:00 ч. - Концерт на състави участници във фестивала в с. Дропла, общ. Балчик

 

 

24.09. /събота/

 

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

          НАЧАЛО 10:00 ч.

 1.                     Група "Пролетно настроение" при НЧ "Христо Ботев 1940" - с. Коритен, обл. Добрич с р-л Стоян Иванов - Раздел Автентичен - Категория Групи за автентични песни - над 18 год.
 2. "Стано, Станке"
 3. "Калино-Малино"

 

 1. ГАФ "Номер едно" при НЧ "Стефан Караджа-1936" - с. Телериг, обл. Добрич с р-л Калинка Монева - Раздел Автентичен - Категория Групи за автентични песни - над 18 год.
 2. "Станка на Иван пристана"
 3. "Мари, Калино"

 

 1.         Дарина - Наталия Янева от ШНП "Фолклорна магия" с р-л Павлинка Тодорова - гр. Варна - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Първа в. гр.
 2. "Излел е Дельо хайдутин"
 3. "Стига ми се, момне ле, навдигай"

 

 1.         Ема Светославова от ШНП "Фолклорна магия" с р-л Павлинка Тодорова - гр. Варна - Раздел Народно пеене - Категория Професионалисти - Първа в. гр.
 2. "Тръгна Желка"
 3. "Мари, Марийко"

 

 1. ФТТ "Родина" при НЧ "Отец Паисий - 1934" - гр. Варна с р-л Даниела Колева - Раздел Обработен фолклор - Категория Танцови състави и ансамбли - Трета в. гр.

         1."Добруджански мотиви" - ИЗВЪН КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА

 

 1. Божидара Георгиева от ШНП "Фолклорна магия" с р-л Павлинка Тодорова - гр. Варна - Раздел Народно пеене - Категория Професионалисти - Първа в. гр.
 2. "Слънце грее, леле"
 3. "Недо ле, Недке, хубава"

 

 1.         Никола Султанов от ШНП "Фолклорна магия" с р-л Павлинка Тодорова - гр. Варна - Раздел Народно пеене - Категория Професионалисти - Първа в. гр.
 2. "Китка ми шарена"
 3. "Цъфнало цвеке шарено"

 

 1. ФТТ "Родина" при НЧ "Отец Паисий - 1934" - гр. Варна с р-л Даниела Колева - Раздел Обработен фолклор - Категория Камерни танци - до 18 год
 2. "Глупаци"

 

 1. ФТТ "Родина" при НЧ "Отец Паисий - 1934" - гр. Варна с р-л Даниела Колева - Раздел Обработен фолклор - Категория Камерни танци - над 18 год
 2. "Нашенки"
 1. Кристиан Николов от ШНП "Фолклорна магия" с р-л Павлинка Тодорова - гр. Варна - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Първа в. гр.
 2. "Янкин брат"
 3. "Дядовите Добреви пет снахи"
 1. Паулина Георгиева от НУИ "Добри Христов" с р-л Павлинка Тодорова - гр. Варна - Раздел Народно пеене - Категория Професионалисти - Първа в. гр.
 2. "Какъв ми спомен станало"
 3. "Петко на мама думаше"
 1. Габриела Карагьозова от НУИ "Добри Христов" с р-л Павлинка Тодорова - гр. Варна - Раздел Народно пеене - Категория Професионалисти - Първа в. гр.
 2. "Янкин брат"
 3. "Изгреяла е месечинка"

11:00 часа

 1. Доротея Пенева от ШНП "Фолклорна магия" с р-л Павлинка Тодорова - гр. Варна - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Първа в. гр.
 2. "Янкин брат"
 3. "Мило ми е, мамо, в Добруджа да ида"
 1. ДТС "Бърборино" при НЧ "Зора - 1894" - гр. Шабла, обл. Добрич с р-л Гергана Дафова - Раздел Обработен фолклор - Категория Танцови състави и ансамбли - Втора в. гр.
 2. "Добруджански танц" - първи танц

 

 1. Теодора Боева от ШНП "Фолклорна магия" с р-л Павлинка Тодорова - гр. Варна - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Първа в. гр.
 2. "Лале ли си"
 3. "Срещнаха се два даняца"
 1. Кристиян Стаматов от ШНП "Фолклорна магия" с р-л Павлинка Тодорова - гр. Варна - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Втора в. гр.
 2. "Янким брат, Янки думаше"
 3. "Мари, Марийко, карагьозлийко"
 1. Дует Никола Султанов и Дарина-Наталия Янева от ШНП "Фолклорна магия" с р-л Павлинка Тодорова - гр. Варна - Раздел Народно пеене - Категория Камерни формации - до 18 год.
 2. "Море пиле, славей пиле"
 3. "Назад, назад, моме, Калино"
 1. ДТС "Бърборино" при НЧ "Зора - 1894" - гр. Шабла, обл. Добрич с р-л Гергана Дафова - Раздел Обработен фолклор - Категория Танцови състави и ансамбли - Втора в. гр.
 2. "Ха, тропнете да тропнем" - втори танц
 1. Александра Станева от ШНП при НЧ "Васил Левски - 1945" с р-л Добринка Колева - гр. Варна - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Първа в. гр.
 2. "Любихме са, любе ле"
 3. "Внимавай кога се жениш"
 1. Биляна Стефанова от ШНП при НЧ "Васил Левски - 1945" с р-л Добринка Колева - гр. Варна - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Първа в. гр.
 2. "Мама Калинка будеше"
 3. "Пиян Георги се жени"
 1. Янислава Станева от ШНП при НЧ "Васил Левски - 1945" с р-л Добринка Колева - гр. Варна - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Втора в. гр.
 2. "Бре стани, рипни, бяла Калино"
 3. "Де те са Станку китките"
 1. Елия Бериша от ШНП при НЧ "Васил Левски - 1945" с р-л Добринка Колева - гр. Варна - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Втора в. гр.
 2. "Овчари свирят с кавали"
 3. "Що ти се карат все вечер, любе"
 1. Квартет "Гиздави моми" от ШНП при НЧ "Васил Левски - 1945" с р-л Добринка Колева - гр. Варна - Раздел Народно пеене - Категория Камерни формации - до 18 год.
 2. "Петър с гайда засвири"
 3. "Дядовите Добреви пет снахи"

 

 1. Милен Ганчев от НЧ "Пеньо Енчев - 1828" - с. Палаузово, обл. Ямбол - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Втора в. гр.
 2. "Мъри, Станко, Станко"

 

 1. Кукерска група при НЧ "Пеньо Енчев - 1828" - с. Палаузово, обл. Ямбол с р-л Росен Русев - Раздел Автентичен - Категория Обреден фолклор
 2. Обичай "Седянка"

12:00 ч.

 1. НЧ "Пеньо Енчев - 1828" - с. Палаузово, обл. Ямбол с р-л Росен Русев - Раздел Автентичен - Категория Автентична носия
 2. "Женска народна" - 100 год.
 3. "Мъжка кукерска" - 50 год.

 

 1. ФГ "Детелина" при Пенсионерски клуб "Брацигово - гр. Добрич с р-л Росица Тодорова - Раздел Автентичен - Категория Групи за автентични песни - до 18 год.
 2. "Седнала Ганка на одърчето"
 3. "Стоян мама си думаше"

 

 1. Росица Тодорова от Пенсионерски клуб "Брацигово" - гр. Добрич - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Трета в. гр.
 2. "Мъри Тодоро"
 3. "Иван Калинка думаше"
 1. ВГ "Евридика" при НЧ "Пробуда - 1896" - гр. Суворово, обл. Варна с р-л Христина Вълчева - Раздел Обработен фолклор - Категория Хорове - над 18 год.
 2. "Димо седи на дюкяна"

 

 1. ВГ "Козлуджански звездици" при НЧ "Пробуда - 1896" - гр. Суворово, обл. Варна с р-л Христина Вълчева - Раздел Обработен фолклор - Категория Хорове - до 18 год.
 2. "Недо ле, Недке"
 3. "Покарала попадия"

 

 1. ВГ "Козлуджански напеви" при НЧ "Пробуда - 1896" - гр. Суворово, обл. Варна с р-л Христина Вълчева - Раздел Обработен фолклор - Категория Хорове - над 18 год.
 2. "Цигу, цигу, цигуларю"
 3. "Калина вода налива"

 

 1. Божидар Ников от НЧ "Пробуда - 1896" - гр. Суворово, обл. Варна с р-л Христина Вълчева - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Трета в. гр.
 2. "Никола дума Петранка"
 3. "Мела мома равни двори"

 

 1. Ива Еленкова от НЧ "Пробуда - 1896" - гр. Суворово, обл. Варна с р-л Христина Вълчева - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Първа в. гр.
 2. "Рипни, Калинке"
 3. "Срещнаха се два данеца"

 

 1. Галина Горанова от НЧ "Пробуда - 1896" - гр. Суворово, обл. Варна с р-л Христина Вълчева - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Втора в. гр.
 2. "Засвири дядо жалната"
 3. "Любили се Иван и Митра"

 

 1. Кристияна Денева от НЧ "Пробуда - 1896" - гр. Суворово, обл. Варна с р-л Христина Вълчева - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Първа в. гр.
 2. "Събрали се три щурци"
 3. "Зън, зън, Ганке ле"

 

 1. Фикрет Фарадинова от НЧ "Пробуда - 1896" - гр. Суворово, обл. Варна с р-л Христина Вълчева - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Първа в. гр.
 2. "Тъмен се облак зададе"
 3. "Пиленце пее"

 

 1. Рая Стойчева от НЧ "Пробуда - 1896" - гр. Суворово, обл. Варна с р-л Христина Вълчева - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Първа в. гр.
 2. "Зън, зън, Ганке ле"
 3. "Жълтото цвете цъфтеше"

 

 1. Зейнеб Хамидова от НЧ "Пробуда - 1896" - гр. Суворово, обл. Варна с р-л Христина Вълчева - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Трета в. гр.
 2. "Женала дюлбер Яна"
 3. "Руска си вода налива"

 

 1. Вили Тодорова от НЧ "Пробуда - 1896" - гр. Суворово, обл. Варна с р-л Христина Вълчева - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Трета в. гр.
 2. "На Георги дойде калеска"
 3. "Прехвръкнали са дор два гълъба"

13:00 ч.

 1. Квартет от Подготвителна група "Шарено герданче" от Детска градина "Осми март" - гр. Търговище с р-л Албена Димчева - Раздел Народно пеене - Категория Камерни формации - до 18 год.
 2. "Детска китка"
 3. "На мегдана"

 

 1. Хрисия Христова от Подготвителна група "Шарено герданче" от Детска градина "Осми март" - гр. Търговище с р-л Албена Димчева - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Първа в. гр.
 2. "Садила мома"

 

 1. Квартет "Шарено герданче" от Детска градина "Осми март" - гр. Търговище с р-л Албена Димчева - Раздел Народно пеене - Категория Камерни формации - до 18 год.
 2. "Дешка и черешка"
 3. "Петленце"
 4. Дует "Шарено герданче" от Детска градина "Осми март" - гр. Търговище с р-л Албена Димчева - Раздел Народно пеене - Категория Камерни формации - до 18 год.
 5. "Малкото рибарче"
 6. "Петруно, пиле"

 

 1. Трио "Шарено герданче" от Детска градина "Осми март" - гр. Търговище с р-л Албена Димчева - Раздел Народно пеене - Категория Камерни формации - до 18 год.
 2. "Мари, момиченце"
 3. "Цветините очи"

 

 1. Фолклорна група „Хризантема” при НЧ "Христо Смирненски - 1940" – с. Ситово, обл. Силистра с р-л Марийка Димова – Раздел Автентичен фолклор – Категория Групи за автентични песни – над 18 год.
 2. „Мама Гьорги дума”
 3. „Божур, божур”

 

 1. Дует "Хризантема" при НЧ "Христо Смирненски - 1940" – с. Ситово, обл. Силистра с р-л Марийка Димова - Раздел Народно пеене - Категория Камерни формации - над 18 год.
 2. "Тъмен се облак зададе"

ОБЕДНА ПОЧИВКА 13:15 - 13:30 ч.

 1. ЖВГ "Староселки" при НЧ "Възраждане - 1940" - с. Старо село, обл. Силистра с р-л Светла Коева - Раздел Автентичен - Категория Групи за автентични песни - над 18 год.
 2. "Стъпил Добри"

 

 1. Ансамбъл за автентичен фолклор "Староселци" при НЧ "Възраждане - 1940" - с. Старо село, обл. Силистра с р-л Светла Коева - Раздел Автентичен - Категория Обреден фолклор
 2. "Пращанка"
 1. КНХ "Добруджанка" при НЧ "Йордан Йовков - 1894" - гр. Алфатар, обл. Силистра с р-л Мирослав Петров - Раздел Клубове за народни хора
 2. "Сборенка"
 3. "Ръка"
 1. Група "Борисовски славеи" при НЧ "Христо Ботев 1914" - с. Борисово, обл. Русе с р-л Грета Ковачева - Раздел Обработен фолклор - Категория Хорове - над 18 год.
 2. "Провикнала се бяла Стана"
 3. "От кога, мило либе"
 1. ГАФ "Бръшленски баби" при НЧ "Братство 1906" - с. Бръшлен, обл. Русе с р-л Стефанка Йорданова - Раздел Автентичен - Категория Групи за автентични песни - над 18 год.
 2. "Герджик Петкана"
 3. "Ела, Георге, либе"

 

 1. ГОФ "Бръшленска китка" при НЧ "Братство 1906" - с. Бръшлен, обл. Русе с р-л Данка Донева - Раздел Обработен фолклор - Категория Хорове - Над 18 год.
 2. "Ирино, ле"
 3. "Заспала е мома"
 1. ФФ "Омая" при НЧ "Асен Златаров - 1872" - гр. Шумен с р-л Димитрина Узунова - Раздел Клубове за народни хора
 2. "Пистилче"
 3. "Прала Начка"
 1. ФГ "Здравец" при Пенсионерски клуб "Здравец" - гр. Ахелой, обл. Бургас - р-л Радка Вълчева - Раздел Автентичен - Категория Групи за автентични песни - над 18 год.
 2. "Аргатува Янка"
 3. "Бре блазя, Боже"
 1. ТФ "Магията на фолклора" " при НЧ "Асен Златаров - 1872" - гр. Шумен с р-л Димитрина Узунова - Раздел Клубове за народни хора
 2. "Изхвърли кондак"
 3. "Фурла"
 1. ФГ "Иглика" при НЧ "Пробуда - 1909" - с. Хърсово, обл. Шумен с р-л Йовка Колева - Раздел Автентичен - Категория Групи за автентични песни - над 18 год.
 2. "Мавруда"
 3. "Иван на Рада думаше"
 4. "Изгреяло е ясно слънце"

14:30 ч.

 1. ДФГ "Слънце" при НЧ "Свети Димитър Басарбовски 1902" - с. Басарбово, обл. Русе с р-л Спасийка Димитрова - Раздел Автентичен - Категория Групи за автентични песни - до 18 год.
 2. "Мама Георги дума"
 3. "Бре, Иване, леле, бре чобане"

 

 1. Детско дуо "Луди - млади" при НЧ "Свети Димитър Басарбовски 1902" - с. Басарбово, обл. Русе с р-л Спасийка Димитрова - Раздел Народно пеене - Категория Камерни формации - до 18 год.
 2. "Снощи си мамо отидох"
 3. "Юнак върви през поляна зелена"
 1. Детско дуо "Басарбовчета" при НЧ "Свети Димитър Басарбовски 1902" - с. Басарбово, обл. Русе с р-л Спасийка Димитрова - Раздел Народно пеене - Категория Камерни формации - до 18 год.
 2. "Мъри Доне, бяла Доне"
 3. "Лиляно, моме, Лиляно"
 1. ЖПГ "Китка" при НЧ "Свети Димитър Басарбовски 1902" - с. Басарбово, обл. Русе с р-л Спасийка Димитрова - Раздел Автентичен - Категория Групи за автентични песни - над 18 год.
 2. "Ой, Добро, Добро"
 3. "Мама на Стоян думаше"
 1. ТФ "Басарбовски лудории" при НЧ "Свети Димитър Басарбовски 1902" - с. Басарбово, обл. Русе с р-л Катерина Стоянова - Раздел Обработен фолклор - Категория Танцови състави и ансамбли - Трета в. гр.
 2. "Шопско хоро разработка"
 3. "Чичина"
 1. Габриела Галенова от при НЧ "Просвета - 1919" - с. Памукчии, обл. Шумен с р-л Величка Георгиева - Раздел Народно пеене - Категория Любители - до 18 год.
 2. "Рипни, Калинке"

 

 1. Величка Георгиева от при НЧ "Просвета - 1919" - с. Памукчии, обл. Шумен с р-л Величка Георгиева - Раздел Народно пеене - Категория Любители - над 18 год.
 2. "Донке ле"

 

 1. ФГ "Китка" при НЧ "Просвета - 1919" - с. Памукчии, обл. Шумен с р-л Величка Георгиева - Раздел Обработен фолклор - Категория Хорове - над 18 год.
 2. "Станка двори метеше"
 3. "Снощи е Янка сбрала седянка"

 

 1. ФГ "Славей" при НЧ "Христо Ботев - 1940" - гр. Главиница, обл. Силистра с р-л Пламен Скорчелиев - Раздел Обработен фолклор - Категория Хорове - над 18 год.
 2. "Слънчице, мило, мамино"
 3. "Заигра се хоро голямо"
 1. Магдалена Костадинова - гр. Варна с р-л Катерина Георгиева - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Първа в. гр.
 2. "Горице, ситна зелена"
 3. "Мома Милка"

 

 1. Елеонора Костадинова - гр. Варна с р-л Катерина Георгиева - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Втора в. гр.
 2. "Учих та, Дано, мари"
 3. "Тодор Дюлгеня"

 

 1. Дует Елеонора и Магдалена Костадинови - гр. Варна с р-л Катерина Георгиева - Раздел Народно пеене - Категория Камерни формации - до 18 год.
 2. "Гледай ме, гледай"
 3. "Замръкнала е Яна"
 1. ГАФ "Веселите баби" при НЧ "Пробуда - 27.12.1927" - с. Вехтово, обл. Шумен с р-л Павлина Начева - Раздел Автентичен фолклор - Категория Групи за автентични песни - над 18 год.
 2. "Я, тропнете да тропнем"
 3. "Мама Тодорка думаше"

 

 1. Мария Христова от НЧ "Пробуда - 27.12.1927" - с. Вехтово, обл. Шумен - Раздел Сценична раздумка - над 18 год.
 2. "Красотъ"

15:30 часа

 1. КТС "Китка" при НЧ "Просвета - 1919" - с. Памукчии, обл. Шумен с р-л Даниела Голбан - Раздел Обработен фолклор - Категория Камерни танци - над 18 год.
 2. "Копаница" - втори танц
 3. "Пирински танц" - първи танц

 

 1. ЖНХ "Пендари" при НЧ "Дръстър - 2012" - гр. Силистра с р-л Йорданка Димова - Раздел Обработен фолклор - Категория Хорове - над 18 год.
 2. "Холан, како Радо"
 3. "Ой, Добро, Добро"
 1. Анка Костадинова от ПК "Младост" - гр. Главиница, обл. Силистра с р-л Пламен Калчев - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Трета в. гр.
 2. "Знаеш ли Яне"
 3. "Защо пиеш приятеле"
 1. ЖВГ "Росна китка" при ПК "Младост" - гр. Главиница, обл. Силистра с р-л Пламен Калчев - Раздел Автентичен фолклор - Категория Групи за автентични песни - над 18 год.
 2. "Йордан на чердак седеше"
 3. "Жъни, наваляй, невесто"
 1. МВГ "Бисери" при ПК "Младост" - гр. Главиница, обл. Силистра с р-л Пламен Калчев - Раздел Автентичен фолклор - Категория Групи за автентични песни - над 18 год.
 2. "Седнали ми са терзии"
 3. "Излез, бяло Раде"
 1. ВГ "Добруджански ритми" при ПК "Младост" - гр. Главиница, обл. Силистра с р-л Пламен Калчев - Раздел Автентичен фолклор - Категория Групи за автентични песни - над 18 год.
 2. "Заправил Иван калдаръм"
 3. "Мъри моме, малка моме"
 1. ТГ "На мегдана"при ПК "Младост" - гр. Главиница, обл. Силистра с р-л Пламен Калчев - Раздел Автентичен фолклор - Категория Танцов изворен фолклор
 2. "Ръченик"
 3. "Опас"
 4. "Ръката"
 1. Зорница Василева от НУИ "Добри Христов" - гр. Варна с р-л Дафинка Дамянова - Раздел Народно пеене - Категория Професионалисти - Втора в. гр.
 2. "Дженда на порти седеше"
 3. "Тудоро ле, черноока"
 1. Йорданка Калчева при НЧ "Никола Вапцаров - 1940" - с. Попина, обл. Силистра - Раздел Народно пеене - Категория Любители - Трета в.гр.
 2. "Иван на Рада думаше"
 3. "Иван на Гана думаше"

 

 1. Танцова група при НЧ "Никола Вапцаров - 1940" - с. Попина, обл. Силистра с р-л Петър Илиев - Раздел Автентичен - Категория Групи за танцов изворен фолклор
 2. "Добруджански игри - Сборенка, Ръка, Талима, Данец
 1. НХ към АНПТ "Силистра" при НЧ "Доростол - 1870" - гр. Силистра с р-ли Ивелина Димова - Раздел Обработен фолклор - Категория Хорове - над 18 год.
 2. "Заженала бяла Мара"
 3. "Стоян мама си думаше"

16:30 часа

 1. ФА "Слънце" от СНЦ "ФА Слънце-Суворово" - гр. Суворово, обл. Варна с р-л Петранка Железова - Раздел Обработен фолклор - Категория Танцови състави и ансамбли - Първа в. гр.
 2. "Първи стъпки"

 

 1. ФА "Слънце" от СНЦ "ФА Слънце-Суворово" - гр. Суворово, обл. Варна с р-л Петранка Железова - Раздел Обработен фолклор - Категория Танцови състави и ансамбли - Втора в. гр.
 2. "Северняшка сюита"
 3. "Момински игри пред Лазаровден"

 

 1. ФА "Слънце" от СНЦ "ФА Слънце-Суворово" - гр. Суворово, обл. Варна с р-л Петранка Железова - Раздел Обработен фолклор - Категория Танцови състави и ансамбли - Втора в. гр.
 2. "Джиновски танц"
 1. ГАФ "Попинци" при НЧ "Никола Вапцаров - 1940" - с. Попина, обл. Силистра с р-л Катя Драганова - Раздел Автентичен - Категория Обреден фолклор
 2. Ритуал "Бразая"

        

 1. НЧ " Никола Вапцаров - 1940" - с. Попина, обл. Силистра - Раздел Автентичен - Категория Автентична носия
 2. "Всекидневна женска носия"
 3. "Мъжка всекидневна носия"
 4. "Носия на жътварка"
 1. Група "Пъстра китка" при НЧ "Асен Златаров - 1940" - с. Стефан Караджа, обл. Добрич - Раздел Автентичен фолклор - Категория Групи за автентични песни - над 18 год.
 2. "Драгано, Драганке"
 3. "Яна Иванум дума"

     

 1. ТС "Хорце" при НЧ "Н. Й. Вапцаров - 1941" - с. Стефаново, обл. Добрич с р-л Гинка Иванова - Раздел Обработен фолклор - Категория Танцови състави и ансамбли - Втора в. гр.
 2. "Ръка"
 3. "Панделаж"
 4. "Бучимиш"
 1. ДТС "Приморче" при НЧ "Самообразование 1919" - гр. Приморско, обл. Бургас - Раздел Обработен фолклор - Категория Танцови състави и ансамбли - Втора в. гр.
 2. "Шопски женски" 5 мин.

 

 1. ДТС "Китен" при НЧ "Свобода" - гр. Китен, обл. Бургас - Раздел Обработен фолклор - Категория Категория Камерни танци - до 18 год.
 2. "Мъжка главинишка копаница" 3 мин.

 

 1. Клуб "Настроение" при НЧ "Пробуда - 1928" - гр. Каспичан, обл. Шумен с р-л Тодор Ганчев - Раздел Клубове
 2. "Витаново хоро"
 3. "Лудо копано"

17:30 часа

 

 1. ТС "Чародейци" при ТШ "Колеви" - гр. Варна с р-л Георги Колев - Раздел Обработен фолклор - Категория Танцови състави и ансамбли - Втора в. гр.
 2. "Розобер" - първи танц

 

 1. Мъжка певческа група при НЧ "Просвета - 1937" - с. Марикостиново, обл. Благоевград с р-л Георги Торимацев - Раздел Обработен фолклор - Категория Хорове - над 18 год.
 2. "Стоянке, бела гугутке"
 3. "Песен за Ичко Бойчев"

 

 1. ДТС "Китен" при НЧ "Свобода" - гр. Китен, обл. Бургас - Раздел Обработен фолклор - Категория Категория Камерни танци - до 18 год.
 2. "Тракийско настроение"  3 мин.

        

 1. ТШ "Шарени мънисти" при Дом на културата "Енергетик" - гр. Гълъбово, обл. Стара Загора с р-л Валентина Василева - Раздел Клубове за народни хора
 2. "Сливнишко"
 3. "Трите пъти"

 

 1. ДТС "Приморче" при НЧ "Самообразование 1919" - гр. Приморско, обл. Бургас - Раздел Обработен фолклор - Категория Камерни танци - до 18 год.
 2. "Госпожицата" 5 мин.
 1. ТС "Чародейци" при ТШ "Колеви" - гр. Варна с р-л Георги Колев - Раздел Обработен фолклор - Категория Танцови състави и ансамбли - Втора в. гр.

"Варненски танц" - втори танц

        

 1. Галя Вичева при ПК "Възраждане" - гр. Гълъбово, обл. Стара Загора с р-л Тинка Колева - Раздел Народно пеене - Категория Любители - над 18 год.
 2. "Енчо на Янка думаше"
 3. "Иван на Рада думаше"
 1. Тинка Колева при ПК "Възраждане" - гр. Гълъбово, обл. Стара Загора с р-л Тинка Колева - Раздел Народно пеене - Категория Любители - над 18 год.
 2. "Иван на Добра думаше"
 3. "Ти чула ли си, разбрала"
 1. Дует Тинка Колева и Галя Вичева при ПК "Възраждане" - гр. Гълъбово, обл. Стара Загора с р-л Тинка Колева - Раздел Народно пеене - Категория Камерни формации - над 18 год.
 2. "Гледай ме, гледай, пиленце лале"
 3. "Чие е това стадо"
 1. Певческа група при ПК "Възраждане" - гр. Гълъбово, обл. Стара Загора с р-л Тинка Колева - Раздел Автентичен фолклор - Категория Групи за автентични песни - над 18 год.
 2. "Наумили са момите"
 3. "Заспала е Дана"
 1. ТШ "Колеви" - гр. Варна с р-л Георги Колев - Раздел Клубове
 2. "Лявата" (Тракия)
 3. "Яковата"
 1. КНТ "Жътвари" - гр. Добрич с р-л Мая Бърдарова - Раздел Обработен фолклор - Категория Танцови състави и ансамбли - Трета в. гр.
 2. "Добруджанско веселие"

18:30 часа

 1. Група "Тракия" при ФТК "Еньовче" - гр. Варна с р-л Енчо Боев - Раздел Клубове за народни хора
 2. "Ръка"
 3. "Окопско"
 1. ГАФ при ПК "Възраждане" - гр. Гълъбово, обл. Стара Загора с р-л Тинка Колева - Раздел Автентичен фолклор - Категория Обреден фолклор
 2. Обичай "На жътва на кума"
 1. Фолклорен клуб "Гергьовче" - гр. Бургас с р-л Ивайло Стоянов - Раздел Клубове за народни хора
 2. "Трите пъти" /с. Паничерово/
 3. "Странджански чапраз"
 1. ТК "Задявка" - гр. Шумен с р-л Жечко Колев - Раздел Танцови състави и ансамли - Трета в. гр.
 2. "Задявки из Шоплука"
 1. Кукерска група при НЧ "Просвата - 1892" - гр. Стралджа, обл. Ямбол с р-л Николай Богданов - Раздел Автентичен - Категория Обреден фолклор
 2. Стародавен ритуал "Заораване, засяване и благословия на булката"

19:00 ч. КРАЙ НА КОНКУРСНА ПРОГРАМА


25.09. /Неделя/

 

9:30 ч. - 10:00 ч. - Дефиле на участниците - пл. "Рибарски" - пл. "21-ви септември"

10:00 ч. -    Представяне на Работни ателиета

                        Награждаване

                        Закриване на Дванадесети МФФ "Море от ритми" - Балчик 2022

                        Гала - концерт на наградените

Сцена: Пл. ""21-ви септември"

 


НФФ "Море от ритми" - Балчик


 


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Сдружение „ЗА БАЛЧИК”

Адрес:
България, гр. Балчик, 9601,
жк.„Балик”
бл. 16, вх. А, ет. 5, ап. 14

Галина Гавраилова
Артистичен директор:

Галина Гавраилова - +359 882 723 531


traqna0309
Главен координатор:

Траяна Димитрова - +359 899 974 242

Христо Желев
Координатор за резервации:

Христо Желев - +359 899 351 610

Красимир Демиров
Водещ:

Красимир Демиров - Актьор от
ДТ "Й. Йовков" гр.Добрич

 

E-mail:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

НФФ "Море от Рирми" - Балчик


Последвайте ни и във Фейсбук:
Фейсбук - Море от Ритми