Get Adobe Flash player

 НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ 

„МОРЕ ОТ РИТМИ” БАЛЧИК 2015   Сдружение "За Балчик" „За Балчик” е сдружение с нестопанска цел, в което членуваме млади, креативни хора с различни професии, с голям идеен потенциал, изпълнени с енергия и воля да направим светът около нас по - красив и добър.

Нашите цели са да насърчаваме, развиваме и поддържаме ценностите, нагласите, приятелството и контактите между балканските народи; да стимулираме творчеството в областта на изкуствата, фолклора и занаятите; да усвояваме непреходното фолклорно богатство, популяризиризацията на неговата автентичност и запазване на връзката с народните традиции; организираме и реализираме на международни конференции, концерти, изложби и презентации за обмен на опит, идеи, научни и технически иновации в различни области; да подобряваме условията и възможностите за културен обмен между Балканите, държавите от и извън Европейския съюз. Основна задача е да развиваме творческите възможности и потенциал на младите таланти чрез използване на всички познати форми на изкуство и откриване на нови методи за творческо себеизразяване.

Именно една такава форма за съхраняване и предаване на българския фолклор е Национален фолклорен фестивал „Море от ритми”.

Той е ежегоден, провежда се в края на месец септември и е с конкурсен характер. Целта му е да популяризира българския фолклор; да съхранява и развива фолклорното богатство на България, традициите и българския дух; да бъде посредник за обмен на новаторски методики в съвременното обучение на фолклорните изпълнители.


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Сдружение „ЗА БАЛЧИК”

Адрес:
гр. Балчик, 9601жк.„Балик” бл. 16, вх. А, ет. 5, ап. 14

Галина Гавраилова

Артистичен директор:
Галина Гавраилова 
+359 882 723 531


Васил Иванов

Главен координатор:
Васил Иванов
+359 888 276 327


Христо Желев

Координатор за резервации:
Христо Желев
+359 899 351 610 


Красимир Демиров

Водещ:
Красимир Демиров - Актьор от          ДТ "Й. Йовков" гр.Добрич


E-mail:
office@moreotritmi.com
moreotritmi@abv.bg

НФФ "Море от Ритми"